Ledenvereniging Thebe Extra vindt het belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt. Net als het zorgen voor een ander, daar waar dat mogelijk is. Wij willen u hier graag bij helpen. We bieden zelf geen zorg, maar ondersteunen onze leden, van jong tot oud, op allerlei manieren.

Zo kunt u bij ons onder andere terecht voor veel handige diensten (mét korting), persoonlijk advies, interessante themabijeenkomsten en ondersteuning als u iets wilt betekenen voor de mensen om u heen. Met vragen kunt u altijd terecht bij onze ledenconsulenten via ledenconsulent@thebe-extra.nl of 088 – 374 75 76. Met veel kennis in huis en een groot netwerk helpen zij u direct verder of zoeken ze samen met u naar de beste oplossing. Als u liever in alle rust zaken bespreekt, bezoeken zij u thuis. De ledenconsulent komt ook graag bij u thuis voor vrijblijvend advies op het gebied van zelfstandig, veilig en comfortabel wonen.

Daarnaast organiseert Ledenvereniging Thebe Extra regelmatig activiteiten en  ledenavonden waarin we informatie met u delen over belangrijke onderwerpen, zoals veilig zelfstandig wonen, slimmer omgaan met geld, mantelzorg, de overgang en e-health. Komt u ook een keer? 

Vaak hebben mensen waardevolle ideeën die bijdragen aan het welzijn en gericht zijn op ontmoeting en sociale binding. Wij geven leden met dergelijke ideeën graag een steuntje in de rug om hun initiatief mogelijk te maken. Dat doen wij door mee te denken, inspirerende voorbeelden te geven, initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen of vanuit het Stimuleringsfonds een financiële bijdrage aan een nieuw project toe te kennen.