Van alle Nederlanders van 60 jaar of ouder heeft één op de vier een substantieel gehoorverlies. We spreken daarvan als het best horende oor een verlies van 35 decibel heeft. Gemiddeld duurt het zeven jaar voordat mensen een gehoorprobleem onderkennen.

Als iemand te lang rondloopt met een slecht gehoor, dan raakt het gehoor als het ware in onbruik waardoor een hoortoestel ook niet meer het gewenste effect heeft. Wanneer is het dan tijd om aan de bel te trekken door een gehoortest te doen? Dat is lastig te bepalen, omdat het gehoorverlies zo geleidelijk gaat en er ook gewenning optreedt. Vanaf een leeftijd van 50 kan het lastiger zijn om gesprekken te verstaan als er sprake is van achtergrondrumoer. Vanaf deze leeftijd is het echt niet overdreven om jaarlijks een online gehoortest te doen. Dit voorkomt dat u zes jaar lang met een genegeerd gehoorprobleem rondloopt!

We kennen allemaal nog wel kinderen wiens ‘goede’ oog werd afgeplakt om het luie oog aan het werk te zetten. Zo werkt het dus niet met oren. Het is niet zo dat een gehoorapparaat de oren lui maakt. Het omgekeerde is waar: de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het horen, raken door slechthorendheid ontwent aan het horen van geluiden. Als deze geluiden niet meer bij de hersenen aankomen, raken de hersenen ook ontwend om onderscheid te maken tussen verschillende klanken. Het kost meer en meer inspanning om te luisteren, en die extra luisterinspanning van de hersenen kan zelfs leiden tot tinnitus (oorsuizen). Recent onderzoek laat ook een relatie zien tussen de aftakeling van de hersenen, dementie en gehoorverlies. Het lijkt dat het dragen van een gehoorapparaat dit weer kan voorkomen. Op naar de audicien dus.